You are currently viewing Czy czeka nas rewolucja na rynku pracy?

Czy czeka nas rewolucja na rynku pracy?

W Wielkiej Brytanii właśnie zakończył się półroczny pilotaż czterodniowego dnia pracy. Z jego wynikami trudno dyskutować: wydajność utrzymała się na tym samym poziomie, wzrosły przychody, a spadły rotacja i wskaźnik absencji wśród pracowników. Czy to zwiastuny rewolucji na rynku pracy?

W teście wzięło udział 61 firm zatrudniających 2 900 pracowników w różnych branżach – od banków do restauracji typu fast food, zatrudniające od 10 do 100 pracowników.

czterodniowy tydzień_firmy

Źródło: 4 Day Week Global, “The results are in: the UK four-day week pilot”, Luty 2023

 

Wyniki badania 4-dniowego tygodnia pracy

Firmy biorące udział w badaniu miały jedno zadanie. Miały tak zorganizować pracę, aby trwała on 32 godziny tygodniowo, zaś pracownicy nie mieli otrzymać ani centa ponad swoje regularne wynagrodzenie. Wnioski z badania są następujące:

  • Wzrosła produktywność i wydajność pracy oceniana przez pracodawców w skali 1 na 10 na poziomie 7,5. 46% firm stwierdziło, że produktywność się nie zmieniła, zaś 34% odnotowała pewną poprawę, a 15% znaczną.
  • Średnio zyski firm wzrosły o 1,4% od początku programu, zaś o 34,5% w porównaniu do poprzedniego roku,
  • Spadł wskaźnik absencji chorobowych o 65%,
  • O 57% spadł wskaźnik rotacji,
  • 48% spośród zatrudnionych odczuwała większą satysfakcję z pracy,
  • 39% pracowników odczuwało mniejszy stres związany z pracą, a 37% zauważyło poprawę zdrowia fizycznego,
  • 54% pracowników odczuwało mniej negatywnych emocji w związku z obowiązkami służbowymi,
  • Spadł wskaźnik wypalenia zawodowego o 71%,
  • 60% pracowników zauważyło wyraźną poprawę w utrzymaniu work-life balance.

4-dniowy tydzień pracy a pracodawcy

Trudno dyskutować z tymi danymi. Tak dobre rezultaty sprawiły, że aż 90% firm postanowiło kontynuować swój udział w pilotażu. Podczas tego testu okazało się, że większość pracowników nie pracowała więcej, a jedynie bardziej wydajnie. Zmniejszyła się liczba nieefektywnych spotkań i wzrosła koncentracja na zadaniach i wynikach. Ogólnie pracodawcy ocenili swoje doświadczenie z programem na 8,3 w skali 1-10. To co istotne, chęć wdrożenia 4-dniowego dnia pracy chętniej deklarują mniejsze i średnie firmy, aniżeli korporacje.

Źródło: 4 Day Week Global, “The results are in: the UK four-day week pilot”, Luty 2023

4-dniowy tydzień pracy a pracownicy

Natomiast jeśli chodzi o zatrudnionych, 96% wskazało, że preferuje czterodniowy tydzień pracy. Co więcej, do dłuższego tygodnia pracy wróciliby jedynie w przypadku uzyskania podwyżki w wysokości 10-25%. Natomiast aż 15% z nich stwierdziło, że nie ma takich pieniędzy, które skłoniłyby ich do powrotu pięciodniowego trybu z powodu pozytywnego wpływu na wellbeing oraz obowiązki rodzinne, w tym również aspekty finansowe związane z opieką nad dziećmi.

Źródło: 4 Day Week Global, “The results are in: the UK four-day week pilot”, Luty 2023

4-dniowy tydzień pracy w Polsce?

Czy czterodniowy tydzień pracy zawita do Polski? Z pewnością czekają nas jeszcze większe zmiany niż uregulowanie zdalnego trybu pracy (pisaliśmy o tym m.in. tutaj). Rynek pracy się zmienia po pandemii koronowirusa i okresach lockdown’u. Pracodawcy jak i pracownicy mierzą się ze skutkami inflacji i szukają sposobów na maksymalizację efektywności swojej pracy. A tę można poprawiać poprzez lepszą organizację pracy dzięki m.in. szkoleniu smart2know  EFEKTYWNE PLANOWANIE smart2do i wyznaczaniu celów, jak i wprowadzając PRACĘ ZDALNĄ  przy wskazówkach z naszego szkolenia JAKIE ZMIANY W PRAWIE PRACY ZOSTANĄ WPROWADZONE W 2023 ROKU? . Wzrost kompetencji z pewnością przełoży się na podniesienie motywacji i satysfakcji z pracy. Z drugiej strony zaś na sile będzie rósł trend wellbeing, dlatego warto zrewidować podejście do ZARZĄDZANIA DOBROSTANEM W MIEJSCU PRACY i skoncentrować się na pozyskiwaniu i utrzymywaniu pracowników z potencjałem dzięki MARKETINGOWI WELLBEING W MIEJSCU PRACY. Zapraszamy na szkolenia smart2know!

Więcej na temat wyników testu czterodniowego dnia pracy w Wielkiej Brytanii znajdziesz w raporcie.

Dodaj komentarz