You are currently viewing Kolejna zmiana w kodeksie pracy! Na jakich warunkach będzie można korzystać z urlopu opiekuńczego?

Kolejna zmiana w kodeksie pracy! Na jakich warunkach będzie można korzystać z urlopu opiekuńczego?

Już 26 kwietnia wchodzą w życie zmiany w prawie pracy.

Nowelizacja kodeksu pracy przewiduje nowe urlopy. Chodzi dokładnie o dłuższy urlop rodzicielski oraz 2 nowe urlopy w 2023 – urlop opiekuńczy i urlop z powodu tzw. siły wyższej.

Na jakich zasadach można korzystać z dodatkowych dni urlopu? Poniżej wyjaśnimy kto i na jakich zasadach może skorzystać z urlopu opiekuńczego.

  • Zgodnie z nowelizacją KP  każdy pracownik będzie mógł skorzystać z urlopu opiekuńczego w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny.

  • Wymiar urlopu opiekuńczego wynosi maksymalnie 5 dni w ciągu roku.

  • Urlop ten będzie mógł być wykorzystany jednorazowo albo w częściach.

  • Urlop opiekuńczy jest bezpłatny.

Nowelizacja kodeksu zakłada, że urlop opiekuńczy będzie przysługiwał na syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka. Urlop będzie udzielany w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Wniosek pracownika może być złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek należy złożyć  w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Zmiany w prawie pracy definiują również informacje, które mają znależć się we wniosku.

We wniosku pracownik musi wskazać:

  • imię i nazwisko osoby, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych,
  • przyczynę konieczności zapewnienia przez pracownika osobistej opieki lub wsparcia oraz w przypadku członka rodziny,
  • stopień pokrewieństwa z pracownikiem lub w przypadku osoby niebędącej członkiem rodziny,
  • adres zamieszkania tej osoby.

Wniosek nie będzie zawierał szczegółowych informacji o stanie zdrowia osoby, której pracownik zapewnia osobistą opiekę.

  • Z uprawnienia do urlopu będzie mógł jednak skorzystać tylko pracownik zatrudniony na umowę o pracę.
  • Okres urlopu opiekuńczego wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Niezależnie od bezpłatnego urlopu opiekuńczego, nadal pracownicy wychowujący dziecko/dzieci do lat 14, mogą skorzystać z 2 dni wolnych w ciągu roku na opiekę nad dzieckiem. Za dni na opiekę pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Wynagrodzenie płaci pracodawca.

Urlop opiekuńczy to nie jedyne uprawnienie jakie uzyskali pracownicy na skutek, kolejnej już w tym roku, zmiany w prawie pracy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o uprawnieniach pracowników wynikających ze zmian w kodeksie pracy, zapraszamy  na nasze szkolenie Zmiany w prawie pracy 2023 r.

Dodaj komentarz