You are currently viewing Jak utrzymać pracowników z potencjałem w czasach kryzysu?

Jak utrzymać pracowników z potencjałem w czasach kryzysu?

Nadchodzące miesiące to jedna wielka niewiadoma dla wielu firm. Prognozom dwucyfrowej inflacji na 2023 r., spadającym nastrojom konsumenckim i co za tym idzie spadającej konsumpcji towarzyszą oczekiwania pracowników co do wzrostu wynagrodzeń. Jak utrzymać pracowników z potencjałem w czasach kryzysu? To pytanie z pewnością zadaje sobie wielu przedsiębiorców i przedstawicieli firm.

 

Motywacje do zmiany

Pytanie jest zasadne, bowiem wg najnowszego badania Pracuj.pl „Praca w czasach zmian” przeprowadzonego w październiku 2022r. aż 38% Polaków aktywnie poszukuje nowego pracodawcy. 57% z nich motywuje chęć zmiany pracy niskimi zarobkami. Inne powody chęci zmiany miejsca zatrudnienia to:

  • brak możliwości awansu lub rozwoju (30%),
  • brak docenienia w miejscu pracy (27%),
  • chęć zmiany branży lub zawodu (21%),
  • zła atmosfera w miejscu pracy (18%),
  • chęć pracy zdalnej, kiedy ta nie jest dostępną opcją w aktualnym miejscu zatrudnienia (14%).

Czego oczekują więc pracownicy? W skrócie podwyżek, elastyczności pracy, cafeterii z benefitami np. nieopodatkowanych lub niskoopodatkowanych benefitów np. bony na posiłki oraz szkoleń.

Program benefitowy nie zastąpi podwyżek, szczególnie kiedy firma jest płacowo ustawiona nisko. Natomiast dobrze przygotowane, dostosowane i zakomunikowane programy mogą zmniejszyć presję płacową.
Warto uświadamiać pracownikom, że ciężkie czasy czekają wszystkie branże. Ograniczenie siły nabywczej pieniądza już wpływa na zmniejszenie wolumenów sprzedaży mimo, że nominalnie sprzedaż rośnie, ale jest to głównie związane z kosztami producenckimi. Dlatego zmiana pracy w trudnych czasach może się okazać niekorzystną strategią dla pracownika w dłuższym okresie, ponieważ wiele firm może planować zwolnienia, gdy sytuacja będzie się pogarszać.

Strategie utrzymania pracownika

W tych uwarunkowaniach można zastosować kilka strategii ukierunkowanych na zatrzymanie pracowników szczególnie istotnych dla firmy. Jedną z nich, bez wątpienia najbardziej oczekiwaną przez pracownika jest podwyżka. Tylko jak ją sfinansować przy tak wysokich kosztach prowadzenia biznesu? Odpowiedź jest jedna. Należy poprawić efektywność pracy. A to można osiągnąć poprzez inwestowanie w kompetencje pracowników i nowe rozwiązania. Inwestowanie w rozwój systemów informatycznych pozwala na nowe możliwości zarabiania i na ograniczenie kosztów.

Innym kierunkiem jest wprowadzenie programów motywacyjnych, dodatkowych bonusów za realizację wyśrubowanych celów. Pytanie tylko, czy te cele będą realne do osiągnięcia w aktualnej sytuacji ekonomicznej bez zmiany procesów czy inwestycji w know-how, bądź technologię?

Kolejną propozycją mogą być programy ukierunkowane na poprawę kondycji fizycznej i psychicznej zatrudnionych. Kluczem jest jednak dobranie takich metod w ich przygotowaniu i wdrożeniu, aby odpowiadały na realne potrzeby pracowników i były przez nich realizowane.

Inwestycje w poszukiwaniu oszczędności

Poszukując sposobu na efektywne inwestycje w czasach kryzysu warto pomyśleć o podnoszeniu kwalifikacji pracowników. Nowe kwalifikacje to rozwój, możliwość awansu, zwiększenia kompetencji, czy zdobycia umiejętności pozwalających skuteczniej wykonywać obowiązki.
Ponadto szybko zmieniająca się rzeczywistość wymaga sprawnego dostosowania biznesu do nowych warunków. Nie zawsze udaje się znaleźć sposoby rozwiązania problemów czy źródła inspiracji wewnątrz firmy. Dlatego warto skierować pracownika na szkolenie, które dostarczy nowej wiedzy, umiejętności lub koncentruje się na efektywności działania.

Nowością na rynku jest oferta szkoleń smart2know. www.smart2know.pl to nowy projekt stworzony przez Katarzynę Grabowską-Wawrzeniecką i Karolinę Przygońską z myślą o firmach i ich pracownikach, poszukujących wiedzy i inspiracji do zmian w 4 obszarach prowadzenia działalności: zarządzania, marketingu, sprzedaży i wellbeing. To co wyróżnia smart2know spośród szkoleń dostępnych na rynku to:
– kompleksowa wiedza przekazana w formie „pigułki”, realne case studies i wskazówki,
–  szkolenia online, dzięki której koszt szkolenia jest naprawdę niski, co jest niezwykle istotnym czynnikiem w aktualnej sytuacji gospodarczej,
– czas trwania szkoleń to 3-4 godziny w zależności od tematu; sprzyja to efektywnemu przekazowi i utrzymaniu zaangażowania uczestników, bez wyłączania ich na cały lub kilka dni z pracy,
– kameralne grupy 6-8 uczestników, umożliwiające przeprowadzenie krótkiej sesji warsztatowej i ćwiczeń,
– prowadzący zajęcia to eksperci z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń bądź projektów w dużych przedsiębiorstwach,
– spotkania z praktykami biznesu i możliwość indywidualnych konsultacji.

Nasze szkolenia są odpowiedzią na aktualne trendy na rynku szkoleń, gdzie pożądanymi formami edukacji są szkolenia online, mikrolearning oraz szkolenia z zakresu zarządzania, marketingu i sprzedaży. Umiejętności w tym obszarach będą najbardziej pożądane w bieżącej dekadzie wg World Economic Forum.” – wskazuje Katarzyna Grabowska-Wawrzeniecka, współwłaścicielka firmy szkoleniowej Delphi BDU Sp. z o.o. i współzałożycielka smart2know.

Jak utrzymać pracowników w dobie inflacji?

Gdy rosną ceny, rośnie presja płacowa. To naturalna konsekwencja w sytuacji, gdy realne dochody pracowników maleją. Wzrost wynagrodzeń z kolei oznacza podwyżki cen, a pracownicy znów oczekują podwyżek. Takie zjawisko nosi nazwę spirali inflacyjnej i jest szczególnie niebezpieczne dla wielu firm. Może ono prowadzić do utraty płynności finansowej lub konkurencyjności na rynku. Dlatego warto uświadamiać swoje zespoły na temat aktualnej sytuacji i inwestować w umiejętności i wiedzę pracowników, aby poprawiać ich efektywność i wydajność pracy. Bardzo ważne też są procesy i sposób organizacji pracy. Warto je zmieniać angażując w nie pracowników, aby mogli czuć odpowiedzialność i satysfakcję z ich usprawniania.
Jak wspomnieliśmy na początku pracownicy myślą o zmianie pracy z powodu braku perspektyw w obecnym miejscu pracy. Chodzi m.in. o brak możliwości awansu, rozwoju oraz niedobrą atmosferę w pracy.
Szkolenia smart2know dają pracownikom szansę podniesienia lub zmiany kwalifikacji a dzięki temu:
– możliwość awansu i rozwoju,
– pozwalają pracownikowi odczuć , że jest doceniany,
– stwarzają pracownikowi możliwość zmiany stanowiska wewnątrz organizacji,

a szkolenia z zakresu zarządzania i wellbeingu wpływają na poprawę atmosfery w firmie.

Szkolenie smart2do EFEKTYWNE PLANOWANIE

Naszym flagowym kursem jest szkolenie „smart2do EFEKTYWNE PLANOWANIE”. Jego celem jest zapoznanie uczestników z praktycznymi sposobami planowania realizacji celów w dłuższej perspektywie”. – mówi Karolina Przygońska, marketing manager SANDEX.PL i współzałożycielka smart2know.- Podczas szkolenia uczestnicy poznają 7 kroków procesu planowania działań, dzięki którym zyskają większą przewidywalność, łatwość podejmowania decyzji i lepszą organizację pracy. Są to istotne korzyści nie tylko dla pracodawców, ale również dla pracowników i ich wellbeing w miejscu pracy.”
Program szkolenia „smart2do EFEKTYWNE PLANOWANIE” jest dostępny tutaj: https://smart2know.pl/produkt/smart2do-efektywne-planowanie/

Warto przy tym pamiętać, że często lepszym rozwiązaniem dla firm jest utrzymanie pracowników i rozwój ich kompetencji, niż pozyskanie nowych i wdrożenie ich w strukturę organizacyjną.
„W tych czasach tym ważniejsze jest dbanie o ducha zespołu i atmosferę pracy. Menadżerowie sprawnie posługujący się narzędziami z zakresu motywowania i zarządzania zmianą (styl trenerski) mają większe szanse na utrzymanie zespołów niż stosujący autorytarny styl zarządzania. W ofercie smart2know znajdują się również szkolenia z zarządzania zamianą, przywództwa i wiele innych.”- dodają założycielki smart2know.

Więcej na temat smart2know i oferty szkoleniowej znajduje się w Katalogu szkoleń.

Ten post ma jeden komentarz

Dodaj komentarz