SZKOLENIE: ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2023 ROKU

699.00 

Cena 699 zł brutto/ 568,29 zł netto

Czas trwania: 4h

Opis

Najbliższy termin szkolenia: 26 maja 2023r

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia „Zmiany w prawie pracy w 2023” roku jest zapoznanie uczestników z  wprowadzonymi, największymi od lat zmianami przepisów w kodeksie pracy oraz przedstawienie możliwych sposobów wdrożenia.

Korzyści ze szkolenia:

 • 4 godziny online,
 • kompleksowa wiedza w zwięzłej formie,
 • praktyczne wskazówki, które przepisy mogą stanowić pułapkę dla pracodawcy i jak można sobie radzić w takich sytuacjach,
 • podsumowanie jak krok po kroku przygotować się do wdrożenia zmian,
 • informacje o wysokości ryczałtów czy ekwiwalentu proponowanego przez różnych pracodawców,
 • odpowiedzi na szczegółowe pytania.

PROGRAM SZKOLENIA

1.  Praca zdalna

  • Praca zdalna całkowicie lub częściowo (hybrydowo)
  • Czy praca zdalna dotyczy jedynie pracowników administracyjno-biurowych?
  • Praca zdalna jako rozwiązanie zbiorowe (dla poszczególnych grup pracowników) a praca zdalna powierzana w trybie indywidualnym
  • Zasady powierzania pracy zdalnej w trybie indywidualnym (porozumienie stron, polecenie pracodawcy, wniosek pracownika)
  • Dokumentacja wdrażająca pracę zdalną – przykładowe wzory dokumentów
  • Kontrola pracownika wykonującego pracę zdalną
  • Zapewnienie warunków BHP i wypadek przy pracy zdalnej
  • Zwrot kosztów towarzyszących wykonywaniu pracy zdalnej
  • Ryzyka związane z niewłaściwym ustaleniem wysokości zwrotu kosztów towarzyszących pracy zdalnej
 

2. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy

  • Nowa informacja o warunkach zatrudnienia – rewolucyjne zmiany, treść, terminy, forma przekazania pracownikowi, czy aktualizować informację przekazaną osobom, które zatrudniono w poprzednim stanie prawnym;
  • Informacja o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych do pracy na okres przekraczający 4 tygodni poza teren Polski
  • Jak aktualizować ten dokument ?
  • Inne obowiązki informacyjne wykraczające poza zakres tzw. informacji dodatkowej o warunkach zatrudnienia pracownika np. obowiązek poinformowania o procedurze awansu.

3. Umowa o pracę w świetle nowych przepisów

  • Nowości w zakresie umowy na okres próbny
  • Czy zmianie ulegają zasady rozwiązywania umów terminowych ?
  • Równoległe dodatkowe zatrudnienie – czy pracodawca będzie mógł w tym zakresie ograniczać pracownika?
  • Jaki ma to wpływ na zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy ?

4. Urlop rodzicielski w świetle zmian Kodeksu pracy oraz dyrektywy work-life balance

  • Nowy wymiar urlopu rodzicielskiego?
  • Jak wygląda tryb wnioskowania o ten urlop ?
  • Jakie terminy proponuje ustawodawca ?
  • Wykorzystywanie urlopu w częściach i łączenie urlopu z pracą – czy to możliwe ?
  • Przepisy przejściowe

5. Nowe zasady dotyczące urlopu ojcowskiego

  • Komu przysługuje urlop ojcowski?
  • Termin na wykorzystanie urlopu – jak wyglądają nowe zasady i co stanowią przepisy przejściowe ?
  • Wymiar urlopu
  • Forma wniosku

6. Urlop opiekuńczy –  nowość w Kodeksie pracy

  • Cel urlopu
  • Komu przysługuje ?
  • Jaki jest wymiar tego urlopu ?
  • Na jakich zasadach pracownik może skorzystać z tego uprawnienia ?
  • Urlop w świadectwie pracy

7. Zwolnienie z powodu siły wyższej

  • Jakie są przesłanki ubiegania się o to zwolnienie od pracy?
  • Wymiar tego zwolnienia
  • Jak wnioskować ? – tryb, termin i forma
  • Czy pracodawca musi uwzględnić wniosek
  • Co z wynagrodzeniem za czas tego zwolnienia ?
  • Nowe zwolnienie w świadectwie pracy

8. Elastyczna organizacja czasu pracy

  • Czym jest elastyczna organizacja pracy?
  • Kogo dotyczy ?
  • W jaki sposób pracownik może ubiegać się o to uprawnienie ?
  • Czy pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek ?

9. Ochrona trwałości stosunku pracy w kontekście korzystania z uprawnień rodzicielskich

  • Komu przysługuje szczególna ochrona przed zwolnieniem?
  • Nowe granice czasowe tej ochrony
  • Dopuszczenie do pracy po zakończeniu urlopów związanych z rodzicielstwem ?

10.Nowy wzór świadectwa pracy

11. Nowości w zakresie dokumentacji pracowniczej

12. Kontrola na obecność oraz środków działających podobnie do alkoholu

13. Przykładowa dokumentacja

14. Odpowiedzi na pytania Uczestników szkolenia


Dodaj szkolenie do koszyka lub napisz do nas na adres kontakt@smart2know.pl.

Możesz też wypełnić formularz zgłoszeniowy – kliknij tutaj, aby pobrać formularz.

PROWADZĄCY

Jacek Kędziora

Adwokat specjalizujący się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. W ramach wykonywanego zawodu prowadzi obsługę prawną podmiotów publicznych i prywatnych m.in. z sektora ochrony zdrowia, transportu, szkolnictwa wyższego oraz branży produkcyjnej. Autor wewnętrznych regulaminów polityk i kodeksów, m.in. regulaminów pracy, wynagradzania, kodeksów etycznych, polityk antydyskryminacyjnych, porozumień zbiorowych. Od 2016 r. wykładowca na kursach kadrowo-płacowych. Trener na szkoleniach z zakresu bieżącej problematyki  prawa pracy skierowane do praktyków prawa pracy oraz pełnomocników procesowych. Od 2019 r. prowadzi zajęcia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych adresowane do aplikantów adwokackich. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy, odpowiedzialny za obszar czasu pracy oraz urlopów pracowniczych. Autor publikacji prasowych z zakresu prawa pracy.

OPINIE O SZKOLENIU

Brałam udział w szkoleniu Jakie zmiany w zostaną wprowadzone w prawie pracy w 2023 roku organizowanym przez smart2know.pl. Szkolenie było prowadzone przez Pana Mecenasa Jacka Kędziorę. Szkolenie było wartościowe merytorycznie i rozwiało wiele moich wątpliwości związanych z długo oczekiwanymi zmianami w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości. Pan Mecenas zreferował też inne zmiany, które będą miały miejsce w najbliższym czasie.

Mimo, że szkolenie odbywało się online, nie stanowiło to przeszkody w interakcji z uczestnikami. Wykładowca z uwagą słuchał i komentował pytania i różne ciekawe przykłady podawane przez uczestników. Jestem bardzo zadowolona z udziału w szkoleniu.

Marta Prawnik, Specjalista ds. BHP

Szkolenie odbyło się w dniu 12.01.2023 r., temat szkolenia Jakie zmiany w zostaną wprowadzone w prawie pracy w 2023 roku. Prowadzący szkolenie mec. P. Jacek Kędziora, w sposób profesjonalny, a jednocześnie bardzo przystępny omówił zagadnienia teoretyczne dot. zmian w Kodeksie pracy i na wielu przykładach przedstawił praktyczną stronę realizowania obowiązków wynikających z tych zmian. Odniósł się zarówno do obowiązków i praw pracodawcy, jak również pracowników. Chętnie i rzeczowo odpowiadał na zadawane pytania, upewniając się, że wszyscy rozumieją jego odpowiedzi. Dodatkowo poza zmianami w Kodeksie pracy w zakresie pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników, przedstawił planowane z tym związane zmiany w aktach wykonawczych.

Na koniec omówił zmiany w prawie pracy związane z nowelizacją ustawy o obronie ojczyzny.

Z przyjemnością mogę polecić smart2know.pl jako organizatora szkolenia i P. J. Kędziorę jako solidnego i rzetelnego wykładowcę i zapewnić o wysokiej jakości prowadzonych przez Niego seminariów.

Dominika Specjalista ds. BHP

Informacje dodatkowe

Termin

08.02.2023, 26.04.2023

Formuła

Online