SZKOLENIE: ONBOARDING, CZYLI JAK WDROŻYĆ NOWEGO PRACOWNIKA.

699.00 

Cena 699 zł brutto/ 568,29 zł netto

Czas trwania: 4h

Opis

Chcesz, aby pierwsze dni w pracy Twojego pracownika były niezapomnianym etapem na zakończenie procesu rekrutacji?  Weź udział w szkoleniu ONBOARDING, CZYLI JAK WDROŻYĆ NOWEGO PRACOWNIKA.

Najbliższe szkolenie 11 maja 2023 r. Zapisz się już dziś! kontakt@smart2know.pl

Opis szkolenia

Szkolenie jest bazą do opracowania indywidualnej, dostosowanej do profilu działalności, oczekiwań pracowników, rynku i polityki procedury wdrożenia nowego pracownika.

Pierwsze dni w pracy dla nowego pracownika są etapem, który wpływa na postrzeganie pracodawcy, a tym samym na decyzje o pozostaniu w firmie lub jej opuszczenie, przyjęcie wartości firmy i sprawne włączenie się we wspólne działanie.

Jednak w wielu organizacjach proces ten jest pozostawiony inwencji menadżerów. Często działania onboardingowe (pomimo deklaracji, że są istotne) nie mają struktury, pewne ich etapy są wręcz prowadzone spontanicznie. Skutki takiego działania organizacja może odczuwać w różnych obszarach.

Brak lub niewłaściwe wdrożenie pracownika może wpływać na rosnące koszty.

Przede wszystkim koszty związane z rekrutacją wynikające z rotacji pracowników i opuszczaniem organizacji w ciągu pierwszych 3 miesięcy od zatrudnienia. Poprzez kłopoty z zapewnieniem ciągłości produkcji czy świadczenia usług. Aż do spadku atrakcyjności firmy na rynku.

Jednym z najważniejszych wyzwań, które stoi obecnie przed pracodawcami jest opracowanie sposobu na spójny, uporządkowany, a przede wszystkim efektywny proces adaptacji nowych pracowników.

Nalezy pamiętać, że takim systemem należy objąć również pracowników wykonjących pracę zdalną.  Tym bardziej, że nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej nakładają na pracodawców konkretne wymagania.

Warto skorzystać z dobrych praktyk zmierzających do jak najszybszego wdrożenia pracowika, który będzie zaangażowany i gotowy do realizacji powierzonych zadań.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie doskonalenia procesu adaptacji nowego pracownika.

Na szkoleniu dowiesz się:

  • Dlaczego onboarding jest ważny dla organizacji?
  • Jakie są zasady wdrażania pracowników?
  • Jak się przygotować do wdrożenia pracownika z poziomu firmy?
  • Jak wprowadzić nową osobę do zespołu?
  • Jak uniknąć dużej rotacji wśród świeżo zatrudnianych pracowników?

Program szkolenia:

  1. Obszary efektywnego wdrożenia pracownika. Zasada 4 C.
  2. Ramy czasowe i działania w poszczególnych przedziałach procesu, etapy adaptacji.
  3. Narzędzia i dobre praktyki onboardingu.
  4. Proces Onboardingu jako źródło wiedzy o firmie i szansa na optymalizację procesów w organizacji.

Szkolenie podzieliliśmy na cztery części. W każdej z nich przewidujemy analizę przypadków i wymianę doświadczeń między uczestnikami.

Szkolenie przeznaczone jest dla  managerów, specjalistów HR oraz właścicieli firm.

Chcesz wiezieć więcej napisz: kontakt@smart2know.pl

Nasze szkolenia realizujemyw formie interaktywnej, w kameralnych grupach pozwalających na indywidualne podejście wykładowcy do uczestników zajęć. Dzięki spotkaniu online z naszym ekspertem, przygotujesz własne procedury i uzyskasz wiedzę jak poprawić funkcjonowanie firmy.

Informacje dodatkowe

Formuła

Online