SZKOLENIE: PROBLEM SOLVING

1,490.00 

Opis

Do kogo jest skierowany ten warsztat

Kadra zarządzająca, osoby kierujące projektami oraz wszystkie osoby zainteresowane technikami innowacyjnego rozwiązywania problemów oraz tworzeniem innowacyjnych produktów i usług.

Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie w ramach pre-work realnego casu, nad którym uczestnik będzie pracował w czasie warsztatu w oparciu o poznane zasady i narzędzia.

Z czym wyjdą uczestnicy

 • Poznają przyczyny blokad myślowych w myśleniu indywidualnym i zespołowym
 • Otrzymają narzędzia skutecznego definiowania sytuacji problemowej oraz narzędzia do analizy i podnoszenia efektywności działań
 • Przećwiczą praktyczne metody wychodzenia ze schematów myślowych, do zastosowania w realnych sytuacjach
 • Zbadają osobiste bariery, nawyki myślowe i własny schemat działania w sytuacji problemowej
 • Z pomysłami i planem działania w przygotowanej sytuacji problemowej

 

Program, kluczowe zagadnienia

 • Problem-Solving Skills – umiejętności osobiste vs metodyki rozwiązywania problemów
 • Metodyka rozwiązywaniem sytuacji problemowej w sposób systematyczny
 • Różnica pomiędzy problemem a „sytuacją problemową”
 • Jak zidentyfikować i zneutralizować ograniczenia w myśleniu?
 • Emocje a skuteczne myślenie – Metoda STOP PLAN
 • Możliwe błędy w procesie rozwiązywania problemów
 • Identyfikacja i weryfikacja faktów vs przeskok do konkluzji
 • Out of the box – jak wyjść ze schematów myślowych
 • Kreatywność, a innowacja – użyteczne rozróżnienie
 • Definicja problemu
 • Fazy i wybrane metody rozwiązywania problemów
 • Praktyka – praca nad przygotowaną w ramach pre-work sytuacją problemową

 

Metody pracy na warsztacie

Bardzo intensywna praca warsztatowa – wszystkie pojęcia i narzędzia wprowadzane są w formie praktycznych zadań.