Szkolenie: PRAWO PRACY DLA MENADŻERÓW

699.00 

Cena: 699 zł brutto/ 568,29 zł netto

Czas trwania: 4h

Termin szkolenia: 15 maja 2024 r.

Opis

Znajomość prawa pracy to wiedza, która jest potrzebna każdemu szefowi, aby skutecznie, efektywnie i bez negatywnych konsekwencji zarządzać zespołem. Już dziś zapisz się na szkolenie: PRAWO PRACY DLA MENADŻERÓW!

Jeśli chcesz dowiedzieć  się:

  • jakie możliwości daje kodeks pracy w zakresie umów i czasu pracy,
  • jaka odpowiedzialność ciąży na pracodawcy i menedżerach,
  • jak zabezpieczyć się przed roszczeniami pracowników,
  • jak zatrudniać, zmieniać umowy, zwalniać pracowników zgodnie z prawem.

Opis szkolenia:

Stosowanie prawa pracy dotyczy każdego menedżera, który zarządza zespołem. Jego stosowanie zaczyna się  jeszcze przed zatrudnieniem pracownika, towarzyszy w trakcie pracy, a konsekwencje niewłaściwych decyzji z tego zakresu mogą trwać jeszcze długo po rozwiązaniu umowy o pracę.

Omówimy jakie decyzje mogą powodować kłopoty w trakcie trwania umowy. Zwłaszcza te dotyczące rodzaju umowy, zakresu obowiązków, systemu czasu pracy,  które są podejmowane jeszcze przed zatrudnieniem pracownika. Wskażemy najczęściej popełniane błędy i zaniedbania managerów w stosowaniu Prawa Pracy. Na przykładach pokażemy  konsekwencje, w postaci spraw sądowych i kar.

Zwrócimy uwagę managerom na obowiązki związane z RODO, a także obowiązki związane z  dokumentacją pracowniczą i ewidencją czasu pracy. Omówimy zasady rozwiązywania umów o pracę.

W trakcie zatrudnienia prawo pracy daje menedżerom wiele narzędzi, które mają zastosowanie przy pozytywnym i negatywnym motywowaniu pracowników, ochronie interesów firmy, organizacji pracy firmy. Wartości biznesowe takie jak troska o employer branding, majątek firmowy, ochrona przed konkurencją i bezpieczeństwo dotrzymania zobowiązań wobec kontrahentów wymaga sprawnego posługiwania się prawem pracy. Szkolenie do tego właśnie przygotowuje.

 

Szolenie dla menedżerów oraz właścicieli firm.