You are currently viewing Insights Discovery w ofercie smart2know – najlepszy sposób na zrozumienie siebie!

Insights Discovery w ofercie smart2know – najlepszy sposób na zrozumienie siebie!

Dlaczego warto poznać swój profil osobowości? Kiedy przydaje się badanie Insights Discovery?

Testy osobowości pozwalają na lepsze zrozumienie siebie i swoich zachowań. Pozornie wydaje się, że przecież to nie ma sensu, bo kogo jak kogo, ale człowiek siebie zna. To niestety jednak złudzenie, poznać i zrozumieć siebie to bardzo trudne zadanie, ponieważ mamy mechanizmy, które ten proces zakłócają. Jeden z nich to racjonalizacja. Dobry test osobowości, a taki jest właśnie Insights, nie tylko dostarcza wiedzy na temat mocnych stron, słabości, predyspozycji do określonych działań, ale wyjaśnia mechanizmy działania osobowości. Dostarcza też informacji jak rozumieć innych ludzi i ich sposób działania i motywacje.

Czym jest Insights Discovery?

Insights Discovery to model opisujący indywidualny styl funkcjonowania, daje wiedzę o czynnikach motywujących, obszarach do rozwoju osobistego, o naszych postawach i przekonaniach, które przekładają się na relacje z innymi oraz na nasz osobisty sukces.

Przeprowadzenie testu Insights Discovery może przynieść wiele korzyści, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Test pomaga zidentyfikować indywidualne preferencje i style zachowań, co pozwala na lepsze zrozumienie siebie i innych ludzi. Dzięki temu można lepiej komunikować się z innymi, rozwiązywać konflikty oraz budować bardziej efektywne zespoły pracy. Test Insights Discovery może również pomóc w rozwoju kariery poprzez identyfikację mocnych stron i obszarów do poprawy.

Bezpośrednie korzyści z Insights Discovery

Poznanie i przeanalizowanie wyników badania Insights Discovery daje wiele korzyści, w tym m.in.:

 •  Lepsze zrozumienie siebie i swoich zachowań – dlaczego reagujesz na określone sytuacje w określony sposób;
 • Lepsze poznanie innych ludzi i zrozumienie ich zachowań;
 • Identyfikacja swoich mocnych stron i słabości;
 • Identyfikacja predyspozycji do określonych działań;
 • Umożliwienie lepszego dopasowania do pracy lub ścieżki kariery;
 • Umożliwienie pracy nad swoimi słabościami i rozwijanie swoich mocnych stron;
 • Dostarczenie narzędzi do budowania relacji i efektywnej komunikacji;
 • Zrozumienie jak dokonywać lepszych wyborów i mieć w życiu więcej dobrych emocji.

Zastosowania wniosków z Insights Discovery

Wnioski z badania Insights Discovery są przydatne w środowisku pracy w takich sytuacjach, jak:

 

W zależności od potrzeb w oparciu o badanie można przygotować raport rozszerzony, który poza częścią na temat „jak ze sobą rozmawiać” będzie zawierać informacje i konkretne, spersonalizowane wskazówki na temat:

 • Zarządzania (idealne otoczenie pracy, metody zarządzania oraz metody motywacji)
 • Skutecznej sprzedaży (styl sprzedaży, mocne i słabe strony w kluczowych fazach procesu sprzedaży)
 • Rozwoju osobistego (cele i wyzwania, zarządzanie czasem, kreatywność, style uczenia się, pytania rekrutacyjne)

Wypełnienie Kwestionariusza to tylko około 15-20 minut i jest poufne.

 

Dodaj komentarz