You are currently viewing Wellbeing a efektywność biznesu? W kryzysie!
Wellbeing a efektywność pracy/

Wellbeing a efektywność biznesu? W kryzysie!

Wellbeing a efektywność? W dobie nadchodzącego kryzysu mówienie o wellbeing i uszczęśliwianiu pracowników wydaje się nietrafione? Menadżer wellbeing czy może menadżer szczęścia czy też ambasador wellbeing/szczęścia w firmie, która mierzy się z rzeczywistością nie ma racji bytu? A może właśnie to jest jeden ze sposobów, żeby zatrzymać dobrych pracowników i poprawić efektywność biznesu? Może tym bardziej trzeba zadbać o lepszą atmosferę w środowisku pracy? Inflacja daje się we znaki, pieniędzy coraz mniej, problemów coraz więcej… Jak żyć? 😊

Podstawową wartością działań z zakresu wellbeing są:

  • lepsze samopoczucie pracowników,
  • lepsza atmosfera pracy,
  • lepsze relacje w pracy, a co za tym idzie mniejsza absencja i rotacja pracowników.

Wszystko po to, aby poprawić efektywność i wydajność pracy.

Brzmi jak utopia? Czy to się firmie opłaca?

Hello, zejdź na ziemię! Lądujemy! Lub po co to komu? Jak mawia mój ulubiony przedstawiciel pokolenia Z.

Nie od dziś wiadomo, że przyjacielska i nastawiona na pracownika atmosfera pracy ma pozytywny wpływ na wyniki biznesowe. Naprawdę nie odkrywamy Ameryki😊

Wellbeing poprawia efektywność pracy!

Jeden z menadżerów współpracujących ze smart2know, odpowiedzialny za marketing i sprzedaż zainspirowany naszymi rekomendacjami  „za zgodą swoich przełożonych” wprowadził kilka zmian w obrębie wellbeing pracowników:

– drobne zmiany w sposobie zarządzania wpływające na poczucie przynależności, wdzięczności, a nawet „uniesienia”,

– wprowadzenie programu wspierającego aktywność sportową współfinansowanego przez pracodawcę ( co w przypadku firm z sektora MŚP jest dużym postępem 😊, brawo!),

– praca zdalna w przypadku osób pracujących poza lokalizacją biura firmy oraz praca hybrydowa dla pracowników z okolicy,

– cele biznesowe zespołowe, nie indywidualne,

– otwartość zespołu zarządzającego firmą na nowe rozwiązania czy zmianę polityki zarządzania sprzedażą.

 

Te zmiany przyniosły następujące rezultaty:

  1. Wzrost satysfakcji z pracy wśród pracowników + 43%,
  2. Wzrost produktywności (liczba przyjętych i przetworzonych zamówień) +49%,
  3. Wzrost przychodu vs poprzedni miesiąc +95%,
  4. Zmniejszenie poziomu zaległych należności o 97%.

A to dopiero początek. Czy potrzeba więcej argumentów, aby przekonać kogokolwiek do zmiany?

Kto przetrwa kryzys?

Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ zależy to od wielu czynników, takich jak branża, w której działa firma, a także umiejętności pracowników.

Ogólnie rzecz biorąc, przedsiębiorstwa, które są elastyczne i mają zdolność do szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych, mają większe szanse na przetrwanie kryzysu.

Firmy, które są zdolne do szybkiego dostosowania swoich modeli biznesowych do nowych warunków i do potrzeb pracowników mogą z większą łatwością szukać nowych sposobów na poprawę efektywności pracy, generowanie nowych źródeł przychodów lub na obniżenie kosztów.

Menadżer ds. wellbeing?

Dlatego warto dbać o pracowników szczególnie w czasach kryzysu. Jak dbać? Firma, która walczy o przetrwanie, nie zapewni podwyżek i bonusów finansowych. Jednak środkami pośrednimi może poprawić atmosferę pracy i stworzyć nowe możliwości rozwoju, pod warunkiem powierzenia funkcji menedżera wellbeing osobie świadomej biznesowo.

Czy można inaczej zadbać o zadowolenie pracowników?

W dobie kryzysu szczególnie ważne jest zapewnienie dostępu do wiedzy i nowych umiejętności. Dlatego należy inwestować przede wszystkim w kompetencje pracowników. Pracownicy, którzy widzą, że firma szuka nowych możliwości, nowych sposobów osiągania przychodu, a nie tylko oszczędza zwalniając pracowników, chętniej zaangażują się.

Pracownicy doceniani i wspierani przez firmę są bardziej lojalni i wkładają więcej wysiłku w realizację wyzwań stających przed firmą. To z kolei może przyczynić się do zwiększenia wydajności, poprawy jakości produktów i usług, a tym samym do poprawy wyników finansowych firmy.

W czasie kryzysu, pracownicy mogą czuć się zagrożeni i niepewni co do swojej przyszłości w firmie. Dlatego ważne jest, aby firma komunikowała jasno i otwarcie, jakie działania podejmuje, aby przetrwać kryzys, oraz jakie będą konsekwencje dla pracowników.

Co TY możesz zrobić dla swoich pracowników?

Możesz udzielić im  wsparcia w czasach kryzysu, w postaci dodatkowych szkoleń, nie tylko merytorycznych, ale też dotyczących problemów z jakimi mają do czynienia w życiu pozazawodowym. Problemów dotyczących zdrowia psychicznego, radzenia sobie z opieką nad rodziną, organizacji i zarządzania czasem. Warto pomyśleć o wdrożeniu programów do zarządzania stresem i zapewnić elastyczne godzin pracy, a także wdrożyć pracę zdalną. Istnieje wiele różnorodnych sposobów na wdrożenie praktyk wellbeing w każdej firmie i o tym mówimy więcej podczas szkolenia „Wellbeing w miejscu pracy”..

Dbanie o pracowników może pomóc firmie przetrwać kryzys, poprawić zaangażowanie i wydajność pracy, a także zbudować pozytywną reputację firmy. „Wellbeing w miejscu pracy” to korzyści w dłuższej perspektywie.

Pamiętaj, aby w dobie kryzysu nie stracić najcenniejszego zasobu jakim są ludzie w Twojej firmie!

Dodaj komentarz