You are currently viewing Praca zdalna. Kto za? Kto przeciw?
praca zdalna

Praca zdalna. Kto za? Kto przeciw?

W grudniu 2022 r. uchwalono zmiany do ustawy kodeks pracy. Wprowadzone zmiany dotyczą pracy zdalnej, która po okresie lockdownu pandemicznego weszła na stałe jako forma świadczenia pracy. Czy to dobrze, czy źle? Bez względu na subiektywną opinię warto przygotować się na zmiany! Już dziś zapisz się na szkolenie JAKIE ZMIANY W PRAWIE PRACY ZOSTANĄ WPROWADZONE W 2023 ROKU?

 

Każdy kij ma dwa końce

Praca w trybie zdalnym ma wiele zalet, głównie z perspektywy pracownika. Należą do nich m.in.:

 • Oszczędność czasu – nie trzeba tracić czasu na dojazdy, stanie w korkach,
 • Elastyczność i swoboda – można pracę zacząć wcześniej, zrobić chwilę przerwy i skończyć później,
 • Równowaga między życiem prywatnym, a zawodowym,
 • Oszczędność na konsumpcji, o ile pracownik nie przygotowuje sobie posiłków do pracy tylko korzysta z ofert lokali gastronomicznych,
 • Lepsza koncentracja i kreatywność bez rozpraszaczy w odpowiednim otoczeniu.

To punkt widzenia pracownika. Co więcej, 14% osób zamierzających aktualnie zmienić pracę motywuje to chęcią pracy zdalnej, kiedy ta nie jest dostępną opcją w aktualnym miejscu zatrudnienia.

Perspektywa Pracodawcy może być inna. Przede wszystkim, mogą się pojawiać obawy związane po pierwsze z niską produktywnością swoich pracowników zdalnych. Może ona być związana z jednoczesnym sprawowaniem opieki nad członkami rodziny lub po prostu brakiem wystarczającej motywacji do wykonania zleconych zadań. Po drugie z możliwością niepożądanego wycieku danych osobowych, czy firmowych.

Po trzecie, w związku z nowymi przepisami – z koniecznością  zwrotu kosztów ponoszonych przez pracowników. Dotyczy to m.in. kosztów energii w formie stałego ryczałtu oraz innych kosztów w formie ekwiwalentu.

Inne obawy to:

 • konieczność wprowadzenia rozwiązań zdalnych typu HelpDesk na wypadek awarii sprzętu, oprogramowania, etc.
 • możliwość wystąpienia z wnioskiem o pracę zdalną przez pracownika, którego pracodawca wolałby mieć jednak w biurze.

Niepokój pracodawców budzi także niski poziom zaangażowania pracowników zdalnych, co może przekładać się na atmosferę, relacje międzyludzkie. Te z kolei mają wpływ na kulturę organizacyjną. Integracja zespołu sprawia, że liczy się wspólne dobro, rozwój firmy, a nie tylko indywidualny rozwój i osobiste cele zawodowe.

Inna perspektywa pracy zdalnej

Ale są też plusy pracy zdalnej dla pracodawców. Pierwszym pozytywnym aspektem dla pracodawcy dopuszczającego pracę zdalną są niższe koszty. Po pierwsze niższe koszty absencji. W czasie popandemicznym zaziębiony pracownik nie jest mile widziany w biurze. W przypadku braku możliwości wykonywania pracy zdalnej z pewnością musiałby iść na zwolnienie, aby uniknąć biurowego ostracyzmu. Natomiast jeśli może przez kilka dni po prostu zostać w domu i stamtąd wykonywać pracę, chętnie korzysta z takiej możliwości.

Po drugie niższe koszty związane z organizacją warunków pracy. Jeśli praca zdalna jest stałą formą wykonywania obowiązków przez pracowników, pracodawca nie musi utrzymywać stałych miejsc – biurek dla pracowników. Mogą to być miejsca rotacyjne tzw. hot desk.

Ponadto, zatrudnienie zdalnego pracownika może być jedyną okazją dla pracodawcy na pozyskanie specjalistów, którzy mieszkają daleko od siedziby firmy.. To również może wpływać na koszty, gdyż pracownicy z mniejszych miejscowości są skłonni pracować za niższe wynagrodzenie, niż pracownicy ponoszący wysokie koszty utrzymania w dużych miastach.

Praca zdalna może też wiązać się z większą efektywnością pracy. Szczególnie w obszarze prac wymagających analizy czy kreatywności.

Nie można zapominać, że praca zdalna nie jest rozwiązaniem dobrym dla wszystkich zawodów i ma też swoje minusy dla pracownika, takie jak:

 • konieczność wysokiej samodyscypliny i posiadania umiejętności zarządzania sobą i swoim czasem,
 • w domu na pracownika czyha wiele rozpraszaczy,
 • praca poza biurem to brak bezpośredniego kontaktu z innymi pracownikami, co może ograniczyć rozwój zawodowy i mieć wpływ na kondycję psychiczną.

Nie należy zapominać też o tym, że pracownik musi mieć odpowiednie warunki do pracy w domu. Praca zdalna najczęściej wymaga dostępu do szybkiego internetu, wydzielenia miejsca, które będzie zapewniały ergonomiczne warunki pracy, a także ciszy i spokoju. Osiągnięcie takich warunków może być trudne zwłaszcza jeśli jednocześnie w domu pracują inni członkowie rodziny.

Tryby pracy zdalnej

Praca zdalna może mieć charakter regularny albo doraźny. Można wyróżnić 3 jej tryby:

 • permanentną – praca zdalna w pełnym wymiarze,
 • naprzemienna – niektóre dni pracownik przepracowuje w domu, a inne w biurze,
 • uzupełniająca – praca stacjonarna w pełnym wymiarze, w wyjątkowych sytuacjach pracownik zabiera pracę do domu.

Nie daj się zaskoczyć!

Nowelizacja przepisów Kodeksu Pracy w zakresie pracy zdalnej sprawia, że wiele kwestii do tej pory nie uregulowanych i niekiedy stanowiących temat tabu zostało ujęte w przepisach. Warto się z nimi zapoznać.

Zapraszamy do zapoznania się tekstem nowelizacji oraz na szkolenie dotyczące zmian w prawie pracy 2023, które odbędzie 12 stycznia i 7 lutego.

Dodaj komentarz