You are currently viewing Zmiany w prawie pracy 2022

Zmiany w prawie pracy 2022

Toczą się prace legislacyjne nad zmianami do kodeksu pracy.

Ich wprowadzenie będzie wymagało zmian organizacyjnych i uwzględnienia w planach finansowych firm nowych kosztów. Dlatego już teraz warto wiedzieć na czym będą polegały zmiany i jakie zasoby finansowe i organizacyjne trzeba przygotować.

7 września odbyło się nasze kolejne szkolenie Zmiany w prawie pracy 2022. Zaproszony prawnik zreferował projekt nowych przepisów i zaproponował w jaki sposób podejść do tych zmian i w jaki sposób można je wdrażać.

Na jakie pytania odpowiedzieliśmy?

Praca zdalna

 • Jak można kontrolować aktywność pracownika w czasie pracy zdalnej?
 • Czy i kiedy pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika o powierzenie pracy zdalnej ?
 • Co ze sferą BHP oraz ochroną danych osobowych ?
 • W jaki sposób pracodawca powinien uregulować zasady pracy zdalnej?

Używki

 • Czy pracodawca uzyska upoważnienie ustawowe do przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników ?
 • Czy planowane zmiany dotyczą wyłącznie pracowników (czy obejmują również osoby na umowach cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych) ?
 • W jaki sposób powinna odbywać się kontrola, tak by pracodawca uchronił się przed zarzutami ze strony pracownika ?
 • Czy omawiane regulacje przewidują kontrolę w zakresie środków odurzających?

Warunki zatrudnienia

 • Nowa informacja o warunkach zatrudnienia – rewolucyjne zmiany
 • Jak aktualizować ten dokument w razie zmiany warunków zatrudnienia ?

Umowy o pracę

 • Nowości w zakresie umowy na okres próbny
 • Czy zmianie ulegną zasady rozwiązywania umów terminowych ?
 • Równoległe dodatkowe zatrudnienie – czy pracodawca będzie mógł w tym zakresie ograniczać pracownika?
 • Jaki ma to wpływ na zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy ?

Urlopy

 • Jaki będzie nowy wymiar urlopu rodzicielskiego?
 • Jak wygląda projektowany przez ustawodawcę tryb wnioskowania o ten urlop?
 • Czy w dalszym ciągu urlop będzie mógł być wykorzystywany w częściach ?
 • Czy zostanie utrzymana możliwość jednoczesnego korzystania przez oboje rodziców z tego uprawnienia ?
 • Czy pracownik będzie mógł łączyć urlop rodzicielski z pracą u pracodawcy, który udzielił tego urlopu ?
 • Komu przysługuje urlop ojcowski?
 • Termin na wykorzystanie urlopu – jak wyglądają projektowane zasady?
 • Jaki będzie wymiar tego urlopu ?
 • Komu przysługuje szczególna ochrona przed zwolnieniem?
 • Jakie są granice czasowe tej ochrony ?
 • Co w sytuacji, gdy pracownik chroniony naruszył swoje obowiązki np. w okresie łączenia urlopu z pracą?
 • Czym jest urlop opiekuńczy?
 • Jaki jest wymiar tego urlopu i na jakich zasadach można z niego skorzystać?
 • Jakie będą przesłanki ubiegania się ododatkowe dni wolne od pracy?
 • Jaki będzie maksymalny wymiar tego zwolnienia i od czego zależy?
 • Czy pracodawca będzie mieć obowiązek uwzględnienia wniosku pracownika?

Elastyczna organizacja pracy

 • Czym jest elastyczna organizacja pracy i kogo dotyczy?
 • W jaki sposób pracownik będzie mógł ubiegać się o to uprawnienie ?

Jak widzicie – warto brać udział w naszych szkoleniach!

Dodaj komentarz